VEIligheidstrainingen & maatwerk

Op uw locatie of in één van onze trainingscentra!

Voor ieder bedrijf gelden andere regels. Daarom worden al onze trainingen op maat gegeven. Voordat een cursus start wordt er eerst een uitvoerige inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie maken wij een lesplan, geheel afgestemd op uw bedrijf in uw situatie.

Basisveiligheid VCA met Code 95

De opleiding is bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd bedrijf. Zij verrichten risico volle werkzaamheden. Bijvoorbeeld in fabrieken, bij industriële- of elektrotechnische installaties, of bouwprojecten.

Operationeel Leidinggevende VCA met Code 95

Een van de taken van de operationeel leidinggevende is om toezicht te houden op het veilig handelen van de werknemer en het zorg dragen van de veiligheid op de werkplek. VOL-VCA is een must voor leidinggevenden in een VCA gecertificeerd bedrijf. Na het volgen van deze cursus weet de leidinggevende hoe hij het veiligheidsgedrag van medewerkers kan beïnvloeden, is hij op de hoogte van de aspecten behorende bij het veiligheidsbeheersysteem en is hij in staat om preventief handelend op te treden.

Wilt u meer weten over onze trainingen?

Neem dan telefonisch contact met ons op.

075 – 614 21 01

Onze veiligheidstrainingen

Basisveiligheid VCA met Code 95

Operationeel Leidinggevende VCA met code 95

Basis VCA E-Learning

Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

Een van de taken van de operationeel leidinggevende is om toezicht te houden op het veilig handelen van de werknemer en het zorg dragen van de veiligheid op de werkplek. VOL-VCA is een must voor leidinggevenden in een VCA gecertificeerd bedrijf. Na het volgen van deze cursus weet de leidinggevende hoe hij het veiligheidsgedrag van medewerkers kan beïnvloeden, is hij op de hoogte van de aspecten behorende bij het veiligheidsbeheersysteem en is hij in staat om preventief handelend op te treden.

 Je komt alles te weten over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De cursus is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen.

Vol VCA E-Learning

Preventiemedewerker

Je komt alles te weten over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De cursus is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen.

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om (beroeps)risico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn, op de werkvloer en tijdens het werk. De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

Share This