Basisveiligheid VCA E-Learning

Basisveiligheid VCA E-Learning

Je komt alles te weten over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De cursus is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen.

Na aanmelding ontvangt de cursist de inlog gegevens om gebruik te kunnen maken van de e-learning module. Ook wordt er een datum vastgelegd waarop de cursist examen gaat doen. Gedurende de gehele periode tot het examen kan de lesstof worden bestudeerd en kunnen er oefenvragen worden gemaakt.

Inhoud van de training

Inhoud cursus (Theorie via E-Learning module)

 

 • Basiskennis Arbowetgeving
 • Basiskennis veiligheid
 • Basiskennis gevaarlijke stoffen
 • Basiskennis brand en explosie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veilig werken in besloten ruimten
 • Veilig werken met handgereedschap
 • Veilig werken met apparaten
 • Veilig tillen
 • Veilig werken met hijsmiddelen
 • Veilig werken op hoogte
 • Veilig werken met electriciteit

  Wat zit er in de training

  Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

   

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd bedrijf. Zij verrichten risicovolle werkzaamheden. Bijvoorbeeld in fabrieken, bij industriële- of elektrotechnische installaties, of bouwprojecten.

  Toelating

  Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

  aantal deelnemers

  Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

  locatie

  De cursist kan op ongeveer 40 locaties verspreid over Nederland examen doen.

  examen

  Het examen wordt afgenomen door een extern bureau onder auspiciën van de Raad voor Acreditatie. Het certificaat is landelijk erkend. Iedere deelnemer die het examen met goed gevolg heeft volbracht ontvangt het certificaat “Basisveiligheid VCA” .

  studietijd

  Om de stof voldoende te beheersen is ongeveer 8 uur studietijid nodig.

  Documentatie

  De complete lesstof is via onze e-learning module op internet beschikbaar. Binnen onze module zijn oefenvragen beschikbaar, zodat de cursist zijn kennis kan toetsen.

  GEldigheid

  Het certificaat Basisveiligheid VCA is 10 jaar geldig.

  Cursuskalender

  Share This