Preventie-medewerker

Preventie-medewerker

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om (beroeps)risico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn, op de werkvloer en tijdens het werk. De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

Inhoud van de training

Inhoud cursus

 • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Arbo wetgeving
 • Arbo risico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbo-dienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna ongevallen
 • Noodplan en workshop Casus RI&E

Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:

 • De arbeidsrisico’s van het bedrijf inventariseren
 • Medewerking verrichtten bij het opstellen van een RI&E en een plan van aanpak.
 • Ondersteunen van de werkgever bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.
 • Samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die de werkgever bijstand verlenen bij het uitvoeren van algemene preventietaken.

Toelating

MBO werk- en denkniveau, goede beheersing van de Nederlandse taal.

EXAMEN

Het examen bestaat uit theorietoets (multiple-choice vragen) Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of in-company.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

cursusduur

De duur Preventiemedewerker is 1 dag.

documentatie

Boek “Preventiemedewerker”. Syllabus “Preventiemedewerker”

geldigheid

Het certificaat preventiemedewerker is onbeperkt geldig.

Cursuskalender

Share This