BHV Basiscursus incl. AED

Bedrijfshulp-verlener

Bedrijfshulpverleners kunnen het verschil maken als er een incident of calamiteit is binnen het bedrijf. Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden een beginnende brand of ontruimen het gebouw. Indien nodig, alarmeren zij de hulpdiensten.

De opleiding is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn. Tijdens de cursus zal het reanimeren met een AED ook beoefend worden. De BHV basis cursus bestaat uit 2 dagen, indien u de cursus liever in één dag volgt adviseren wij u onze BHV cursus met e-learning.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Om de BHV praktijktraining zo realistisch mogelijk uit te voeren, hebben wij onze eigen, complete mobiele oefencentra ontwikkeld. De oefencentra ’s zijn flexibel in te delen en ieder jaar anders samengesteld, waardoor de cursisten telkens weer uitgedaagd worden en gemotiveerd blijven.

Inhoud van de training

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een begin van brand beperken en bestrijden
 • Het gebruik van de veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen
 • De ontruimingsmethodiek, de rol en verantwoordelijkheden bij ontruiming
 • Intern / extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen
 • Externe hulpdiensten opvangen en voorzien van relevante informatie
 • De plaats van het ongeval veiligstellen
 • Een slachtoffer over korte afstand verplaatsen
 • Levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Slachtoffers kundig overdragen aan de professionele hulpverlening

Dag 1 Brand Communicatie Ontruiming (Theorie & Praktijk)

 • De taak van de BHV-er
 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders (rookmelders)
 • De benodigde elementen voor het ontstaan van vuur (branddriehoek)
 • De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen,
 • de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Dag 2 Eerste Levensreddende Handelingen (Theorie & Praktijk)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies & shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn.

Toelating

Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat Bedrijfshulpverlener, met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de BHV herhalingscursus.

locatie

Voor de opleiding bedrijfshulpverlener ontvangt de cursist een lesboek om vooraf door te nemen. Het lesboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

aantal deelnemers

De BHV Basiscursus is 2 dagen.

werkwijze

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen

documentatie

Voor de opleiding bedrijfshulpverlener ontvangt de cursist een lesboek om vooraf door te nemen. Het lesboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

cursusduur

De BHV Basiscursus is 2 dagen.

geldigheid

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen

Cursuskalender

Share This