BHV Basiscursus
E-Learning

Bedrijfshulp-verlener
E-learning

Bedrijfshulpverleners kunnen het verschil maken als er een incident of calamiteit is binnen het bedrijf. Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden een beginnende brand of ontruimen het gebouw. Indien nodig, alarmeren zij de hulpdiensten.

De opleiding is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn. De basis BHV E-learning bestaat uit 1 praktijkdag. De cursisten hebben 24/7 toegang tot de online module om vooraf zelfstandig de leerstof door te nemen.

Na het slagen voor het online (proef)examen is er een certificaat te downloaden. De cursist kan met het certificaat deelnemen aan de praktijkdag, om de BHV cursus volledig af te ronden. Indien u liever geen gebruikt wenst te maken van de E-learning module maar wel BHV-er wilt worden, adviseren wij u onze Basiscursus BHV incl. AED.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

E-learning

(digiboek)

Kleurenillustraties, films en helder taalgebruik maken de leerstof extra toegankelijk.

Het digiboek bevat een voorleesfunctie, die naar wens te gebruiken is. Bij de tekst zijn aantekeningen te maken en er is een zoekfunctie. Na elk van de 4 hoofdstukken zijn meerkeuzevragen opgenomen waarmee de feitenkennis getoetst wordt. Bij een foutief antwoord wordt aangegeven wat het juiste antwoord had moeten zijn.

Als alle hoofdstukvragen zijn gemaakt is er een mogelijkheid een volledig (proef)examen te maken. Na het maken is het aantal goed beantwoorde vragen te zien en welke antwoorden fout zijn. Na het slagen voor het (proef)examen is er een certificaat te downloaden. De cursist kan met het certificaat deelnemen aan de praktijkdag.

Inhoud van de Praktijkdag

Brand Communicatie Ontruiming:

 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen
 • De gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Eerste Levensreddende Handelingen

  • De benadering van een slachtoffer
  • Uitwendige wonden & brandwonden
  • Ernstig uitwendig bloedverlies & shock
  • Botbreuken & oogletsels
  • Noodvervoersgreep van Rautek
  • Stoornissen in het bewustzijn
  • Stoornissen in de ademhaling
  • Stabiele zijligging
  • Aanbrengen van (wond)snelverband
  • Aanbrengen van een wonddrukverband
  • Reanimeren en AED

  Wat zit er in de training

  Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

   

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties  als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn.

  Toelating

  Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

  Herhalingscursus

  Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat Bedrijfshulpverlener. Met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de BHV herhalingscursus.

  Locatie

  De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer of bij u op locatie.

  aantal deelnemers

  Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

  werkwijze

  De cursist moet voorafgaande aan de praktijkdag via onze e-learning module het theorie examen met goed gevolg hebben afgelegd. De cursist ontvangt per e-mail een bevestiging dat hij/zij geslaagd is. Dit bewijs dient tevens als toegangsbewijs voor de praktijkdag. Aan de hand van de resultaten van de cursist op de praktijkdag beoordeeld  de docent of de cursist geslaagd is.

  documentatie

  De complete lesstof is via de e-learning module beschikbaar, inclusief  filmpjes en oefenvragen.

  cursusduur

  Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten bedraagt de studietijd voor het e-learning gedeelte ongeveer 8 uur. Dit dient voorafgaande aan de praktijkdag met goed resultaat afgerond te zijn.
  De praktijkdag is 1 dag.

  geldigheid

  De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen

  Cursuskalender

  Share This