bhv basiscursus ploegleider

BHV Basiscursus Ploegleider

In een bedrijf of organisatie waar meerdere BHV-ers werkzaam zijn, zorgt de ploegleider voor het overzicht. De ploegleider is het aanspreekpunt tijdens een incident of calamiteit en waarborgt dat alle handelingen na behoren worden uitgevoerd.

Een ploegleider cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het aansturen van het BHV team. De ploegleider cursus bestaat uit 2 dagen.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Zo kunnen wij uw ploegleider en BHV-ers ondersteunen bij oefeningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

 

Inhoud van de training

  • Zorg voor een veilige werkplek. Een doorlopende toetsing van de in het werk  aanwezige risico’s overleg met BHV-ers, schriftelijke rapportage aan het  Hoofd/Coordinator BHV.
  • Organisatie eisen. Aanwezigheidsregistratie, testen van de “prestatie eisen” en  invloeden van buiten die de prestatie eis kunnen beïnvloeden
  • Soorten middelen, controle op aanwezigheid en kwaliteit, testen van en oefenen met de aanwezige middelen.
  • De parate hulpdiensten. Ambulance, brandweer, politie en andere diensten
  • Kennis van de organisatie. Inhoud van brandbeveiligingsconcepten, de relatie tot de bedrijfshulpverlener, de Arbo-dienst en arbeidsinspectie, plaats van de ploegleider, de BHV specialisaties in de werkomgeving.
  • Begeleiden van een inzet. Communicatie regels en technieken, veilig en doeltreffend optreden, commentaar en evaluatie.
  • Verbindingsmiddelen en technieken.
  • Voorbereiding op incidenten. Ontruimingsplan en vluchtroutes, (nood)uitgangen en (nood)deuren, (trap)liften, ontruimingssignaal en ontruimingsmiddelen, organisatie van een oefening in fasen.
  • Inzetten bij incidenten. Verkenning, de inzet en de (beslissing tot) ontruiming.
  • Salvage. De fasen in de schadebeperking en gevaren bij Salvage.

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor BHV’ers die binnen het bedrijf een groep van 4 tot 6 BHV’ers moeten gaan aansturen tijdens calamiteiten.

Toelating

Voor het volgen van deze cursus dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener.

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat Ploegleider BHV, met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit max. 12 personen.

werkwijze

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. De cursus wordt aan het einde van de opleidingsdag afgesloten met een theorie-examen.­ Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat ploegleider.

documentatie

Voor de opleiding ploegleider ontvangt de cursist een NIBHV lesboek om vooraf door te nemen. Het lesboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

cursusduur

De cursus ploegleider is 2 dagen, inclusief het examen.

geldigheid

Het certificaat Ploegleider BHV heeft een geldigheidsduur van één jaar en kan worden verlengd door het volgen van herhalingslessen.

Cursuskalender

Share This