BHV Herhaling cursus
E-Learning

Herhaling Bedrijfshulpverlener

E-Learning

In de Arbo-wet is vastgelegd dat men verplicht is de opgedane kennis op het gebied van BHV te onderhouden. Tijdens de Herhaling BHV E-learning cursus ligt de focus op het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze cursus is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie.

De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener werkzaam zijn. De herhalingscursus BHV E-learning bestaat uit 1/2 praktijkdag. De cursisten hebben 24/7 toegang tot de online module om vooraf zelfstandig de leerstof door te nemen.

Na het slagen voor het online (proef)examen is er een certificaat te downloaden. De cursist kan met het certificaat deelnemen aan de praktijkdag, om de BHV herhalingscursus volledig af te ronden. Indien u liever geen gebruikt wenst te maken van de E-learning module maar wel een BHV herhaling wilt volgen, adviseren wij u onze Herhalingscursus BHV incl. AED.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u opnemen met onze Sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

E-Learning (digiboek)

Kleurenillustraties, films, voorleesfunctie en helder taalgebruik maken de leerstof extra toegankelijk.

Het digiboek bevat een voorleesfunctie, die naar wens te gebruiken is. Bij de tekst zijn aantekeningen te maken en er is een zoekfunctie.

Dit digiboek begint met een Entreetoets. Met de Entreetoets test je eerst in hoeverre je de eerder opgedane kennis van de lesstof (nog) beheerst.

Om aan het (Proef)examen te kunnen beginnen moeten eerst alle vragen van de Entreetoets worden gemaakt. Na het slagen voor het (Proef)examen is er een certificaat te downloaden. De cursist kan met het certificaat deelnemen aan de praktijkdag.

Inhoud van de praktijkdag

Brand Communicatie Ontruiming

 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • De stadia en elementen van brand, benaderen van een brand
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen, de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Eerste Levensreddende Handelingen

 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders (Rookmelders)
 • De stadia en elementen van
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties werkzaam zijn als bedrijfshulpverlener en optreden in geval van calamiteiten.

Toelating

De cursist moet in het bezit zijn van het certificaat bedrijfshulpverlener en fysiek en mentaal in staat zijn de verrichtingen uit te voeren. Daarnaast dient de cursist de E-learning module met goed gevolg te hebben afgelegd.

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist weer een certificaat Bedrijfshulpverlener. Met dit certificaat kan de cursist weer deelnemen aan de BHV herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

werkwijze

De cursist moet voorafgaande aan de praktijkdag via onze e-learning module het theorie examen met goed gevolg hebben afgelegd. De cursist ontvangt per e-mail een certificaat. Dit bewijs dient tevens als toegangsbewijs voor de praktijkdag. Aan de hand van de resultaten van de cursist op de praktijkdag beoordeeld  de docent of de cursist geslaagd is.

documentatie

De complete lesstof is via de e-learning module beschikbaar, inclusief filmpjes en oefenvragen.

cursusduur

Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten bedraagt de studietijd voor het e-learning gedeelte ongeveer 5 uur. Dit dient voorafgaande aan de praktijkdag met goed resultaat afgerond te zijn.
De praktijkdag is 1/2 dag.

geldigheid

 •  

Cursuskalender

Share This