bhv herhalingscursus

ploegleider

BHV Herhalingscursus Ploegleider

Het is van belang om de opgedane kennis te herhalen en uit te breiden, de vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als ploegleider zullen dan beoefend blijven. Na de cursus is de ploegleider weer op de hoogte van de actuele stand van zaken betreffende de BHV en de nodige communicatiehandelingen voor het aansturen van het BHV team en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV organisatie.

Een herhalingscursus ploegleider is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als ploegleider werkzaam zijn.  De cursus bestaat uit 1 dag.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Zo kunnen wij uw ploegleider en BHV-ers ondersteunen bij oefeningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

  • Een veilige werkplek, veiligheidseisen aan de bedrijfsorganisatie,
  • BHV- hulpmiddelen
  • De plaats van de BHV organisatie
  • Oefeningen
  • Verbindingsmiddelen en technieken
  • Voorbereiding op incidenten, inzetten bij incidenten, salvage, nazorg

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor ploegleiders die binnen het bedrijf een groep BHV’ers moeten aansturen tijdens calamiteiten.

Toelating

 Voor het volgen van deze nascholing dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat Ploegleider BHV.

Herhalingscursus

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet van de deelnemer of de kennis voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Ploegleider BHV, met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit max. 12 personen.

werkwijze

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Ploegleider BHV.

documentatie

Bij een herhalingscursus bieden wij geen lesboek aan, het lesboek van de basiscursus is los bij te bestellen.

cursusduur

De herhaling ploegleider cursus is 1 dag, inclusief een praktische eindtoets.

geldigheid

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.

Cursuskalender

Share This