Herhaling bedrijfshulp-verlener

Herhaling Bedrijfshulpverlener

In de Arbo-wet is vastgelegd dat men verplicht is de opgedane kennis op het gebied van BHV te onderhouden. Tijdens de Herhaling BHV cursus ligt de focus op het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze cursus is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie.

De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal het reanimeren met een AED ook beoefend worden. De BHV Herhalingcursus bestaat uit 1 dag, indien u de cursus liever in een halve dag volgt adviseren wij u onze BHV Herhalingscursus met e-learning.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Om de BHV praktijktraining zo realistisch mogelijk uit te voeren, hebben wij onze eigen, complete mobiele oefencentra ontwikkeld. De oefencentra ’s zijn flexibel in te delen en ieder jaar anders samengesteld, waardoor de cursisten telkens weer uitgedaagd worden en gemotiveerd blijven.

Inhoud van de training

Dagdeel 1 Eerste Levensreddende Handelingen (Theorie & Praktijk)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Dagdeel 2 Brand Communicatie Ontruiming (Theorie & Praktijk)

 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders (Rookmelders)
 • De stadia en elementen van brand, benaderen van een brand
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen, de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen 

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties werkzaam zijn als bedrijfshulpverlener en optreden in geval van calamiteiten.

Toelating

De cursist moet in het bezit zijn van het certificaat bedrijfshulpverlener en fysiek en mentaal in staat zijn de verrichtingen uit te voeren.

Herhalingscursus

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. Heeft de cursist module  BHV-BCO en de module  BHV-ELH positief afgerond dan ontvangt hij/zij weer het herhalingscertificaat bedrijfshulpverlener. Met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de BHV herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

werkwijze

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Bedrijfshulpverlener.

documentatie

Bij een herhalingscursus bieden wij geen lesboek aan.

cursusduur

De BHV Basiscursus is 1 dagen.

geldigheid

De Arbo-wet verplicht werkgevers er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.

Cursuskalender

Share This