Basiscursus Reanimatie AED

Reanimeren met een AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een medisch en technisch apparaat om slachtoffers van een circulatiestilstand veilig en effectief te kunnen shocken, zolang de ambulance nog niet ter plaatse is. De AED betekent voor een slachtoffer soms het verschil tussen leven of dood.

De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van eerste hulp en een AED dienen te kunnen bedienen. De basiscursus reanimatie AED bestaat uit één dagdeel. Indien u naast het gebruik van een AED ook andere ELH handelingen wenst te leren adviseren wij u onze BHV Basiscursus incl. AED

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

Basiscursus reanimatie AED Doelstelling:

Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:

  • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde richtlijnen.
  • Het belang van elektrische shocks bij een circulatiestilstand.
  • Een shock, onder verschillende omstandigheden, met de AED veilig en efficiënt toe dienen.

Inhoud cursus AED (Theorie & Praktijk)

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

  • Algemene regels voor  verlenen van eerste hulp
  • Medische vaardigheden; vitale levensfuncties controleren en veiligstellen
  • De werking van de AED
  • Reanimatie & deskundig verantwoord defibrilleren
  • Praktijk scenario’s

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van eerste hulp en in het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. Zij kunnen hierbij gebruik maken van een AED.

Toelating

Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Herhalingscursus

De instructeur bepaalt aan de hand van de praktijkinzet of de kennis van de deelnemer voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Automatische Externe Defibrillator.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 12 personen.

werkwijze

Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk. De cursus wordt gegeven door de Nederlandse Reanimatieraad opgeleide en gecertificeerde, AED instructeurs.

documentatie

Handleiding gebruik AED.

cursusduur

  •  

geldigheid

Het AED certificaat is één jaar geldig.

Cursuskalender

Share This