Basiscursus EHBO

Eerste hulp bij ongelukken

Een EHBO-er kan het verschil maken bij een incident of calamiteit, waarbij slachtoffers aanwezig zijn. De EHBO-er verleent eerste hulp bij ongevallen en kan naast een slachtoffer verbinden ook ziektes of onderliggende oorzaken herkennen. Het is de bedoeling dat de EHBO-er de tijd kunnen overbruggen tussen het moment dat er een incident of calamiteit plaatsvindt en de professionele hulpdiensten arriveren of het slachtoffer bij de huisarts arriveert. Het verschil tussen een EHBO-er en BHV-er is dat de EHBO-er meer inhoudelijke kennis heeft op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers. De BHV-er heeft naast de basis kennen van hulpverlening aan slachtoffers ook kennis van brand, blussen en ontruimen.

De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van Eerste Hulp en het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. De EHBO Basiscursus bestaat uit 3 dagen, inclusief Oranje Kruis examen.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Met inachtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen
 • Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld
 • Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen
 • Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele hulpverlening
 • Het op juiste wijze alarmeren

Theorie en Praktijk

 • Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Schakels in een keten: de vitale functies
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie
 • Bediening Automatische externe defibrillator
 • Eerste hulp bij ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij plaatselijk letsel
 • Eerste hulp bij warmteletsels
 • Eerste hulp bij koudeletsels
 • Eerste hulp bij vergiftigingen
 • Eerste hulp bij elektriciteitsletsels
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Soorten verbanden
 • Technieken van het zwachtelen
 • Dekverbanden
 • Doekverbanden
 • Wonddrukverband, stompverband
 • Drukverbanden
 • Kleine ongevallen

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus EHBO is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van Eerste Hulp en het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert.

Toelating

Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma EHBO, met dit diploma kan de cursist deelnemen aan de herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen afhankelijk van de geschiktheid van de locatie uit maximaal 15 cursisten.

werkwijze

De cursus wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis, door een kaderinstructeur NRR / Oranje Kruis. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een LOTUS-slachtoffer en moderne lesmiddelen, zoals reanimatiepoppen met computer registratie. De cursus wordt aan het einde van de laatste opleidingdag afgesloten met een theorie-examen, welke onder toezicht van het Oranje Kruis wordt afgenomen.

documentatie

Voor de opleiding EHBO ontvangt de cursist een lesboek van het Oranje Kruis om vooraf door te nemen. Het lesboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

cursusduur

De EHBO Basiscursus is 3 dagen, inclusief examen. 

geldigheid

Het diploma EHBO heeft een geldigheidsduur van twee jaar en kan worden verlengd door het volgen van een herhalingscursus.

Cursuskalender

Share This