Kinder EHBO

Eerste hulp bij kinderen

Hoe goed je ook oplet, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer, ouder of verzorger die gecertificeerd kinder EHBO-er is weet precies wat te doen bij kleine ongelukken, vallen, verslikken of branden.

De cursus is bestemd voor hen die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, scholen etc.  De kinder EHBO cursus bestaat uit 1 dag.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen,die van belang zijn voor de eerste hulpverlening zoals:

 • Lichaamsbouw
 • Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
 • Eerste hulp verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Theorie en Praktijk

 • Algemene regels en stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling en een bedreigde luchtweg
 • Belemmerde luchtweg en  onvoldoende en afwezige ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop en ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock, uitwendige wonden en brand-wonden
 • Ontwrichting en botbreuken en kneuzing en verstuiking
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijn-selen
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De cursus is bij uitstek geschikt voor werknemers bij kinderdag verblijven, peuter speelzalen, scholen etc. 

Toelating

Aan deze cursus worden verder, behoudens een normale fysieke conditie, geen toelatingseisen gesteld. 

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat Kinder EHBO, met dit diploma kan de cursist deelnemen aan de herhalingscursus.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of bij u op locatie.

aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen afhankelijk van de geschiktheid van de locatie uit maximaal 12 cursisten.

werkwijze

Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk. De cursus (inclusief reanimatie) wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis, door een daarvoor gecertificeerd kaderinstructeur NRR / Oranje Kruis.

documentatie

Voor de cursus Eerste hulp aan kinderen ontvangt de cursist een lesboek van het Oranje Kruis om vooraf door te nemen. Het lesboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

cursusduur

De duur EHBO aan kinderen is 1 dag.

geldigheid

Het certificaat is 1 jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van een herhalingscursus.

Cursuskalender

Share This